• <div id="k04b8"><tr id="k04b8"></tr></div>
  <li id="k04b8"><s id="k04b8"></s></li>
 • <progress id="k04b8"><tr id="k04b8"></tr></progress><sup id="k04b8"><ins id="k04b8"><thead id="k04b8"></thead></ins></sup>
 • <dl id="k04b8"></dl>
 • 英语词汇 学英语,练听力,上听力课堂! 注册 登录
  > 英语词汇 > 每日一词 >  第955课

  每日一词 956 jump ship:跳槽

  所属教程:每日一词

  浏览:

  xijijun

  2019年03月07日

  随身学
  扫描二维码方便学习和分享
  http://online2.tingclass.net/lesson/shi0529/0009/9857/956.mp3
  http://image.tingclass.net/statics/js/2012
  今天我们要学的词是jump ship。 To jump ship, 意思是跳槽。 "LeBron James decision to jump ship was not unexpected," 勒布朗.詹姆斯决定跳槽并不意外。

  "John didn't like his new boss and jumped ship the first chance he got," 约翰不?#19981;蹲约?#30340;新老板,所以一有机会就跳槽了。 "Staff are jumping ship left and right after the management shakeup," 高层主管大变动后,很多员工都跳了槽。 "He was tempted to jump ship when the recruiting company offered to double his salary," 想把他挖走的那家公司提出给他两倍工资,让他在是否要跳槽的问题?#25103;?#24120;动心。好的,今天我们学习的词是jump ship...

  内容来自 听力课堂网:http://www.5857203.com/show-9857-442289-1.html
  用手机学英语,请加听力课堂微信公众号:tingclass123
  ?#27809;?#25628;索

  疯狂英语 英语语法 新概念英语 走遍美国 四级听力 英语音标 英语入门 发音 美语 四级 新东方 七年级 赖世雄 zero是什么意思

  订阅每日学英语:

  • 频道推荐
  • |
  • 全?#23601;?#33616;
  • 广播听力
  • |
  • 推荐下载
  • 网?#23601;?#33616;
  甘肃快3走势图基本走势图
 • <div id="k04b8"><tr id="k04b8"></tr></div>
  <li id="k04b8"><s id="k04b8"></s></li>
 • <progress id="k04b8"><tr id="k04b8"></tr></progress><sup id="k04b8"><ins id="k04b8"><thead id="k04b8"></thead></ins></sup>
 • <dl id="k04b8"></dl>
 • <div id="k04b8"><tr id="k04b8"></tr></div>
  <li id="k04b8"><s id="k04b8"></s></li>
 • <progress id="k04b8"><tr id="k04b8"></tr></progress><sup id="k04b8"><ins id="k04b8"><thead id="k04b8"></thead></ins></sup>
 • <dl id="k04b8"></dl>